051 70 05 57 • info@kantoorhollez.be

ONDERNEMING

BEDRIJFSVOERTUIGEN
GEBOUWEN
MATERIEEL
AANSPRAKELIJKHEID
 • Ondernemingen beschikken doorgaans over meerdere bedrijfsvoertuigen. Dat kan gaan om personenwagens, maar ook om bestel- en vrachtwagens. Waar moet u aan denken als u uw bedrijfsvoertuigen wil verzekeren?
  Wettelijk verplichte BA-verzekering

  Als u een motorvoertuig in het verkeer wil brengen, dan moet u hiervoor een BA-verzekering afsluiten. Die vergoedt de schade die u met uw voertuig aan derden berokkent.

  Belangrijk om weten is dat u bij bepaalde verzekeraars een aantal bijzondere waarborgen geniet:

  • levenslang een voordelige bonus-malusschaal;
  • een uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder;
  • gratis bijstand;
  • een gratis vervangingswagen.

  Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw wagenpark.

  Omnium

  Naast de BA-verzekering kunt u uw voertuigen extra beschermen met een omniumwaarborg. Deze polis dekt onder andere uw eigen schade, bijvoorbeeld als u bij een ongeval in fout bent. Een omniumverzekering is zowel voor nieuwe als voor tweedehandswagens mogelijk.

  Welke waarborgen bevat een omniumverzekering?

  • eigen schade
  • glasbreuk
  • diefstal
  • vandalisme
  • storm- en hagelschade
  • botsing met dieren
  • brand

  U bepaalt zelf mee het tempo waarin het waardeverlies van uw wagen(s) verrekend wordt, alsook de vrijstelling in uw polis. Het is tevens mogelijk om uw winterbanden mee te verzekeren.

  U kunt ook kiezen voor een beperkte omnium: die bevat geen dekking voor eigen schade en vandalisme, maar is voorts identiek aan de volledige omnium.

  De waarborgen gelden in alle landen die op uw groene kaart vermeld worden.

  Vrachtwagens (> 3,5 ton)

  Om uw omniumdekking voor uw vrachtwagens, die toch een belangrijke investering vertegenwoordigen, te optimaliseren, kunt u bij bepaalde verzekeraars deze waarborgen genieten:

  • vergoeding van schade door het laden of lossen van vervoerde koopwaar;
  • dekking voor schade door de vervoerde koopwaar;
  • dekking voor schade door kiepen of kantelen;
  • vergoeding van schade door schaarstand van het voertuig en de oplegger/aanhangwagen;
  • dekking voor uw persoonlijke bezittingen.
  Vervoerde koopwaar en materieel

  U hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

  • Een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar
   • Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.
  • Een exclusieve dekking voor al uw materieel
   • Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag …

  Daarnaast kunt u rekenen op

  • een uitgebreide diefstalwaarborg
  • een extra dekking voor
   • contractuele kosten na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar;
   • reddingskosten;
   • kosten voor opruiming en vernietiging van goederen;
   • kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen.
 • Uw bedrijfsgebouwen zijn van essentieel belang voor uw business.
  Een aangepaste brandverzekering is een belangrijke stap. Bekijk wat u nodig heeft.

  Brandverzekering

  Net zoals u voor uw privéwoning een brandverzekering onderschrijft, doet u dat best ook voor uw bedrijfsgebouw(en). Wij geven u alvast mee waarop u moet letten.

  U werkt van bij u thuis

  Uw brandverzekering voor uw privéwoning volstaat. Die dekt dan zowel uw privé- als beroepsruimten.

  Belangrijk 

  • Meldt aan uw makelaar dat u thuis uw (bij)beroep uitoefent.
  • Ga na of uw inboedel correct geschat is.

  Hebt u bijvoorbeeld veel IT-materiaal? Controleer of uw verzekerd kapitaal voor de inboedel ook deze toestellen omvat.

  U hebt/huurt een kantoorgebouw

  Sluit een aparte brandverzekering af. Bepaalde verzekeraars bieden brandverzekeringen aan op maat van kantoren.

  Een brandverzekering is meer dan puur bescherming bij brand- of waterschade. Ook gedekt:

  • schade door storm en hagel,
  • vandalisme,
  • arbeidsconflicten en aanslagen,
  • glasbreuk …

  Wat en voor wie?

  • U kunt zowel als eigenaar of als huurder een brandverzekering afsluiten.
  • U kunt zowel het gebouw als de inboedel (kantooruitrusting, elektronisch materiaal …) verzekeren.

  Optioneel kunt u ook een diefstaldekking onderschrijven. Ook een allerisicodekking [1] voor uw goederen is mogelijk.

  U hebt een handelszaak

  U kunt hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven.

  Wat is gedekt?

  • het bedrijfsgebouw,
  • het materiaal,
  • de machines,
  • de koopwaar,
  • eventueel uw privé-inboedel.

  U kunt uw verzekering optimaliseren met de volgende waarborgen:

  • diefstaldekking,
  • dekking zonder vrijstelling,
  • al het materieel wordt vergoed in nieuwwaarde,
  • een dekking tegen valse biljetten,
  • een vergoeding bij een opname in het ziekenhuis of bij overlijden na een verzekerd schadegeval.

  Specifieke activiteiten

  Voor bepaalde professionele activiteiten voorzien we in een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep

  • apotheek
  • bakker-banketbakker
  • huisarts
  • kapsalon
  • kinesitherapeut
  • landbouwbedrijf
  • restaurant
  • tandarts
  • voedingswinkel

  Voor meer info kunt u steeds bij ons terecht.


   

  [1] Hierbij zijn alle mogelijke schades gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is.

 • De IT-infrastructuur en het machinepark zijn vaak de motor van een onderneming. Huivert u bij de idee dat deze het laten afweten? Bij ons kunt u terecht voor verzekeringsoplossingen op maat, die u gemoedsrust garanderen.
  Machinebreuk

  Als u over machines beschikt voor uw productie, dan wilt u uiteraard dat die machines naar behoren werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen immers uw rendabiliteit. Met een verzekering Machinebreuk bespaart u zichzelf alvast een hoop financiële zorgen. U kunt er zowel vaste als mobiele machines in verzekeren tegen plotse (accidentele) schade.

  Garantie? Onderhoudscontract?

  Hebt u zo’n verzekering Machinebreuk wel nodig? U hebt misschien al een onderhoudscontract afgesloten? En er is toch nog altijd de fabrieksgarantie? Het is belangrijk om te weten dat een verzekering Machinebreuk niet dezelfde waarborgen dekt als een onderhoudscontract of een fabrieksgarantie.

  • Een onderhoudscontract dekt niet-accidentele schade, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderhoud. U moet nog altijd de herstellingskosten zelf betalen.

  Verzekering Machinebreuk: de verzekeringsmaatschappij neemt de kosten voor een verzekerde schade op zich.

  • De fabrieksgarantie komt enkel tussen bij fouten in de constructie, het materiaal of de montage, niet bij een plotse materiële schade. Bovendien is deze garantie beperkt in de tijd.

  Verzekering Machinebreuk: dekt ook plotse schade en zorgt ervoor dat uw productie niet in het gedrang komt.

  Wat is er verzekerd?

  Dit is een allerisicopolis. Met andere woorden, alle mogelijke schades zijn gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is. We geven u enkele voorbeelden.

  Met een verzekering Machinebreuk bent u gedekt tegen schade door

  • externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …
  • menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …
  • uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …
  • interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting …

  Daarnaast vergoeden we ook een aantal bijkomende kosten, zoals

  • overuren door personeel
  • bijstand door technici uit het buitenland
  • versneld vervoer van onderdelen
  • kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
  • kosten voor afbraak en wederopbouw

  We zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en uw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

  Vaste en mobiele machines

  U kunt in uw polis Machinebreuk zowel vaste als mobiele machines opnemen. De machines zijn ook verzekerd buiten het bedrijf en tijdens het transport. We vertellen u met plezier meer over de precieze waarborgen voor vaste en mobiele machines. Deze zijn immers niet identiek.

  Elektronica

  Specifiek voor elektronische toestellen bieden we u een gespecialiseerde verzekeringsoplossing aan.

  Hebt u al eens stilgestaan bij de volgende situatie: wat als uw pc, laptop, tablet printer … gestolen wordt of beschadigd raakt? Of als er zich een defect voordoet?

  De kosten voor het gebruik van het materieel en de werkuren van uw personeel blijven. Meer nog, u moet sommige werknemers misschien vragen om overuren te presteren en moet mogelijk bepaalde opdrachten te weigeren. En dan hebben we het nog niet gehad over de gegevensbestanden die u mogelijk kwijt bent en moet heropbouwen.

  Het is dan ook een absolute must om uw elektronica optimaal te verzekeren. Het is perfect mogelijk om al uw elektronische toestellen (ook kassa’s, airconditioning en domotica) in één contract op te nemen. Zelfs cd-roms en usb-sticks zijn mee verzekerd.

  Wat mag u verwachten?

  • Het gaat om een allerisicopolis. Enkel de in het contract expliciet vermelde uitsluitingen zijn niet gedekt. U wordt ook vergoed als er geen oorzaak van de schade gevonden wordt of als die er enkel kwam door uw onhandigheid.
  • U bent gedekt tegen
   • schade door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten, vallen van een luchtvaarttoestel, uitwerking van elektriciteit of natuurrampen.
   • diefstal.
   • interne risico’s: bv. uw laptop start niet meer op.

  De dekking geldt wereldwijd en ook tijdens het transport!

  Optioneel kunt u ook twee waarborgen onderschrijven:

  • wedersamenstelling van software en gegevens: u krijgt een vergoeding om uw databastanden en softwarepakketten terug op te bouwen.
  • bijkomende kosten: deze waarborg garandeert u dat u zo snel mogelijk uw professionele activiteit kunt hervatten door middel van een vergoeding voor huur van vervangmaterieel of lokalen, aanwerving van extra personeel …
  Vervoerde koopwaar en materieel

  U hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

  • een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar

  Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

  • een exclusieve formule voor al uw materieel

  Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag …

  Daarnaast kunt u rekenen op

  • een uitgebreide diefstalwaarborg
  • een extra dekking voor
   • de kosten van contractuele boetes na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar;
   • reddingskosten;
   • kosten voor opruiming en vernietiging van goederen;
   • kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen na schade.
 • Ondernemen is risico’s nemen. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in vraag gesteld wordt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en deze zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat.
  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

  Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat. Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve hetgene wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.

  Enkele belangrijke bijkomende troeven:

  • U bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal.
  • Ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt.
  • Een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen.
  BA Ondernemingen

  Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen bestaat uit 3 waarborgen, die elk apart of samen kunnen afgesloten worden.

  • BA Uitbating: dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Voorbeeld: een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.
  • BA Toevertrouwd Voorwerp: u beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling. Voorbeeld: u bent hersteller van pc’s en laat een laptop van een klant uit uw handen vallen.
  • BA Na Levering: schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is. Voorbeeld: u installeert een wasmachine en een droogkast, maar begaat een fout. Twee dagen later ontstaat er waterschade bij de klant.

  De polis biedt doorgaans wereldwijd dekking, al is het mogelijk dat u voor activiteiten in de Verenigde Staten en Canada een aparte dekking moet aanvragen.

  Opgelet! Een BA Ondernemingen vergoedt de schade die u aan uw eigen bedrijf veroorzaakt niet. Ook beroepsfouten, zoals een foutieve diagnose door een arts, zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een polis BA Beroepsaansprakelijkheid onderschrijven.

  BA Beroepsaansprakelijkheid

  Deze verzekering dekt contractuele schade die veroorzaakt wordt aan derden door fouten in de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars …

  Enkele voorbeelden:

  • Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
  • Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.
  Objectieve Aansprakelijkheid voor Brand en Ontploffing

  Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra …) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van de instelling.

  Rechtsbijstand Uitbating

  Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wilt u verhaal uitoefenen tegen derden.

  Voorbeeld: een derde beschadigt één van uw toestellen die u nodig hebt voor uw werk.

  In dat geval kunt u terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg.

  • Deze zorgt ervoor dat u uw schade kunt recupereren bij de derde.
  • U bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen en
  • U kunt rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts …

  U kunt deze dekking onderschrijven in uw polis BA Ondernemingen.

U heeft een vraag of wenst meer info ? Contacteer ons !