051 70 05 57 • info@kantoorhollez.be

PENSIOEN

PENSIOENSPAREN
LANGETERMIJNSPAREN
GROEPSVERZEKERING
 • Een pensioenspaarverzekering is een levensverzekeringscontract. Het biedt u de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd fiscaal voordeel te genieten.
  Waarom een pensioenspaarverzekering afsluiten?

  De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. Dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden na uw pensionering.

  Wat zijn de voordelen van pensioensparen?

  Met een pensioenspaarverzekering (tak 21) geniet u de volgende voordelen:

  • Gewaarborgd rendement
   • U weet precies wat uw belegging oplevert op einddatum.
  • Jaarlijks fiscaal voordeel
   • 30 % op de gestorte premies
  • Gunstige eindbelasting
   • Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55 jaar, wordt er een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal[1]. Het kapitaal dat is opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet belast.
  • Bijzonder Beschermingsfonds
   • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per maatschappij)
  • Eventuele winstdelingen
   • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
  • Flexibele vermogensoverdracht
   • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
   • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
  • Mogelijke overlijdensdekking
   • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

  Sommige verzekeraars stellen voor om pensioensparen te onderschrijven in tak 23. Deze levensverzekeringen bieden een potentieel hoger rendement want ze zijn gelinkt met beleggingsfondsen.

  Aarzel niet om ons te contacteren zodat we samen kunnen bekijken wat voor u het interessantst is.

   


  [1] Rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen

  Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?

  De vervaldag van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

  U kunt uiteraard steeds bij ons terecht als u meer informatie wenst over pensioensparen.

  Bestaat er een plafond voor de fiscale aftrekbaarheid?

  Ja, maar dit kan van jaar tot jaar verschillen, naargelang de beslissingen van de regering. Het plafond voor de aftrekbaarheid is minder hoog dan dat van langetermijnsparen, maar blijft toch interessant.

  Neem gerust contact met ons op als u meer wil weten over dit thema.

 • Langetermijnsparen is een levensverzekeringscontract. Het biedt u de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel te genieten van 30 % op de gestorte premies.
  Wat zijn de voordelen van langetermijnsparen?
  • Gewaarborgd rendement
   • U weet precies wat uw belegging oplevert op einddatum.
  • Jaarlijks fiscaal voordeel
   • 30 % op de gestorte premies.
  • Gunstige eindbelasting
   • Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55 jaar, wordt er een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal [1]. De stortingen uitgevoerd na die heffing worden niet belast.
  • Bijzonder Beschermingsfonds
   • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij).
  • Eventuele winstdelingen
   • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
  • Flexibele vermogensoverdracht
   • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
   • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
  • Mogelijke overlijdensdekking
   • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

  Aarzel niet om ons te contacteren om alle voordelen van langetermijnsparen te kennen.

   


  [1] Rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen.

  Bestaat er een plafond voor het fiscaal voordeel?

  Ja, maar het plafond is afhankelijk van het belastbaar inkomen en varieert dus naargelang uw situatie. Het maximale fiscaal voordeel van langetermijnsparen is echter wel hoger dan dat van pensioensparen! Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt.

  Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?

  De vervaldag van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

 • Een groepsverzekering is een dekking die een werkgever afsluit voor zijn medewerkers. Deze verzekering kan verschillende waarborgen omvatten op het vlak van pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ze kan ook een hospitalisatieverzekering inhouden, die gebonden is aan een beroepsactiviteit.
  Wat zijn de voordelen van een aanvullend pensioenplan?
  • Minder belast dan een loonsverhoging.
  • Lage belasting op het ogenblik van het pensioen of bij overlijden.
  • Mogelijkheid om het kapitaal te gebruiken voor de bouw, renovatie of aankoop van vastgoed.
  • Mogelijke dekking bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
  Wie betaalt de premies van het pensioenplan?

  Het kapitaal dat u ontvangt bij uw pensioen, kan op twee verschillende manieren opgebouwd worden:

  • De werkgever financiert het pensioenplan voor de volle 100 %.
  • De werkgever en de werknemer financieren samen het plan, ieder volgens een vooraf bepaald percentage.
  Hoe ontvang ik mijn aanvullend pensioenkapitaal?

  U hebt twee mogelijkheden:

  • U ontvangt uw kapitaal als u met pensioen gaat.
  • U kiest ervoor uw kapitaal om te zetten in een rente, die u periodiek ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen bent.
  Wat als ik van werkgever verander?

  Dan hebt u meerdere opties:

  • U kunt het kapitaal dat u opgebouwd hebt bij de verzekeraar van uw vorige werkgever behouden, en eventueel de waarborgen aanpassen via een onthaalstructuur.
  • U kunt het opgebouwde kapitaal overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever.
  • U kunt het kapitaal overdragen naar een pensioeninstelling. Die moet de totale opbrengst verdelen tussen de aangeslotenen, naar rato van hun reserves en de kosten beperken volgens de bij Koninklijk Besluit vastgelegde regels.
U heeft een vraag of wenst meer info ? Contacteer ons !