051 70 05 57 • info@kantoorhollez.be

WONING

BRAND
DIEFSTAL
VERHUURDER-HUURDER
 • Uw woning is ongetwijfeld uw grootste investering. Ze correct verzekeren is dus zeker geen overbodige luxe. Zoals u kunt lezen op deze pagina, bestaan er heel wat dekkingen die onder meer bijstand en rechtsbijstand omvatten.
  Mijn woning en inboedel verzekeren
  Mijn woning en inboedel verzekeren

  De brandverzekering – ook woningverzekering genoemd – vergoedt de materiële schade veroorzaakt aan uw goed en/of aan de inhoud ervan. In tegenstelling tot wat de naam lijkt aan te geven, beperkt ze zich niet tot schade veroorzaakt door brand.

  Wat is gedekt door de brandverzekering?

  De volgende dekkingen gelden voor alle brandverzekeringen bestemd voor woningen:

  • Brand
  • Explosie en implosie
  • Bliksem
  • Arbeidsconflicten en aanslagen
  • Botsen door een dier of eender welk transportmiddel
  • Hagel
  • Storm
  • Sneeuw- of ijsdruk op daken
  • Natuurrampen

  De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden ook de kosten die verbonden zijn aan dit type van schadegevallen:

  • Huisvestingskosten
  • Expertisekosten
  • Enz.

  Sommige brandverzekeringen dekken daarbovenop ook wereldwijd uw huurdersaansprakelijkheid, meer bepaald wanneer je iets huurt, zoals

  • een vakantieverblijf
  • een feestzaal
  • een studentenkot

  Hebt u een zwembad of een prachtige tuin? Wilt u uw woning beschermen tijdens bouw- of renovatiewerken? Sommige verzekeraars bieden hiervoor specifieke oplossingen.

  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie!

  Bijstandsverzekering

  Bij een schadegeval moeten de slachtoffers allerlei dringende situaties oplossen: wie zal op mijn kinderen passen? Wie zal zorgen voor mijn repatriëring als ik me in het buitenland bevind? Tal van vragen waarop bepaalde verzekeraars een antwoord kunnen bieden.

  Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

  Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden het volgende aan:

  • Tussenkomst van een slotenmaker bij problemen met uw sleutels of slot
  • Oppas voor uw kinderen en huisdieren
  • Voorschot voor de eerste kosten
  • Vergoeding van de repatriëring naar België als u zich in het buitenland bevindt op het ogenblik van de feiten
  • Redding en bewaring van de verzekerde goederen
  • Enz.
  Rechtsbijstand

  Er zijn werken aan de gang in uw straat en deze veroorzaken enkele barsten in uw ramen. De brandverzekering vergoedt dit soort schade niet maar u wilt uiteraard wel een schadevergoeding krijgen. In dit soort situaties is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om uw belangen te verdedigen en dat er gezorgd wordt dat de schade hersteld wordt door, bijvoorbeeld, het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de werken.

  Wat is gedekt in de rechtsbijstandsverzekering?

  Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

  • Ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen
  • Terugbetaling van de honoraria (advocaten, experten) en de kosten van een eventuele rechtsvordering
 • In 2013 werden er in België meer dan 75 000 inbraken gepleegd. Een verzekering die de inhoud van uw woning dekt bij diefstal is dus geen overbodige luxe.
  Diefstalverzekering
  Diefstalverzekering

  Een diefstalverzekering dekt niet enkel de inhoud van uw woning bij diefstal, maar ook schade toegebracht aan uw woning en/of aan de inhoud ervan in geval van (poging tot) diefstal.

  Concreet, bieden de meeste diefstalverzekeringen bescherming in de volgende gevallen:

  • Inbraak
  • Diefstal met geweld of bedreiging
  • Gebruik van gestolen, verloren of valse sleutels

  Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan echter verder dan dat en bieden:

  • Bescherming in geval van agressie op straat
  • Een hoge vergoeding voor waardevolle voorwerpen (juwelen, computers, tablets enz.)
  • Vergoeding bij diefstal van stookolie in een buitentank
  • Dekking van de inhoud die verplaatst werd naar een tijdelijke verblijfplaats (bv. vakantiewoning)
  • Vergoeding bij diefstal uit een tuinhuis
  • Verzekeringsnemer
  • Echtgeno(o)t(e)
  • Personen die in de woning verblijven

  Wie is gedekt door de diefstalverzekering?

  Voorwerpen toevertrouwd aan de verzekerde en zijn gasten zijn eveneens gedekt.

  Rechtsbijstand

  Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

  Hebben u en uw verzekeringsmaatschappij een geschil over de interpretatie van de algemene voorwaarden van uw contract? Dan is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om u te verdedigen zodat u in het gelijk gesteld wordt.

  Wat is gedekt in de rechtsbijstandverzekering?

  Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

  • Ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen
  • Terugbetaling van de honoraria (advocaten, experts) en kosten van een eventuele rechtsvordering
 • Of u nu huurder of verhuurder bent, u wilt hetzelfde: een optimale verzekering. U hebt allebei nood aan een brand- en een diefstalverzekering, maar daarnaast zijn er ook specifieke behoeften.
  Ik ben verhuurder

  Als verhuurder kunt u op een dag te maken krijgen met één van de volgende situaties:

  • Uw huurder betaalt zijn huur niet meer. Een minnelijke schikking is niet mogelijk. En een gerechtelijke procedure kan lang aanslepen en u veel kosten …
  • Op het ogenblijk van de plaatsbeschrijving stelt u vast dat de woning beschadigd werd. De huurwaarborg is niet voldoende om alles te herstellen en u kunt de woning niet verhuren in deze staat.
  • Uw huurder is het slachtoffer van een ongeval en is invalide geworden. Hij moet zijn huurcontract dus voortijdig beëindigen.
  • Enz.

  Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden dekkingen aan die zijn aangepast aan dergelijke situaties:

  • Een ruime rechtsbijstand
  • Een vergoeding in geval van huurschade
  • Een vergoeding bij vervroegd vertrek
  • Een bijstandsservice
  • Enz.

  Contacteer ons voor meer informatie over onze verzekeringsoplossingen voor verhuurders.

  Ik ben huurder

  Als huurder krijgt u vaak te maken met de volgende situaties:

  • De verwarmingsketel werkt niet meer of de garagepoort is geblokkeerd. Mijn huisbaas wil niet reageren. Hoe kan ik mijn rechten laten gelden en het probleem zo snel mogelijk oplossen?
  • Mijn huur is sterk gestegen. Is dit wettelijk?
  • Wat houden de clausules van mijn huurcontract concreet in?
  • Mijn huisbaas beslist om in te trekken in mijn woning. Ik moet verhuizen en een huurwaarborg voorschieten terwijl ik de vorige waarborg nog niet heb teruggekregen. Wat moet ik doen?
  • Het bedrijf waar mijn echtgenoot werkte, is failliet gegaan. Mijn loon alleen is niet voldoende om de huur te betalen en we moeten dus verhuizen. De verhuiskosten komen bovendien erg ongelegen …
  • Enz.

  Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden oplossingen aan voor al deze situaties: 

  • Rechtsbijstand
  • Tussenkomst bij tijdelijke huisvesting
  • Voorschot voor de huurwaarborg
  • Vergoeding voor de verhuiskosten
  • Bijstand 24 uur op 24
  • Enz.

  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over de verzekeringsoplossingen voor huurders.

U heeft een vraag of wenst meer info ? Contacteer ons !