051 70 05 57 • info@kantoorhollez.be

INKOMEN

GEWAARBORGD INKOMEN
PENSIOENOPBOUW
OVERLIJDENSVERZEKERING
 • Als zelfstandige bent u het gewoon om zelf het heft in handen te nemen. Maar wat als u plots arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval? U kunt een tijd niet aan de slag en uw inkomsten dalen. Maar uw vaste kosten blijven dezelfde. Financiële problemen komen om de hoek kijken. Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt u uzelf en uw gezin tegen financiële zorgen door arbeidsongeschiktheid.
  Hoeveel krijgt u bij arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds?

  In de tabel hieronder ziet u de uitkeringen die u per dag krijgt als u arbeidsongeschikt bent. Deze brutobedragen variëren naargelang uw gezinssituatie en gelden voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid (ook wel primaire arbeidsongeschiktheid genoemd).

  Let op: u ontvangt pas vanaf de tweede maand een uitkering. De eerste maand krijgt u helemaal niets.

  Gezinssituatie Bruto-uitkering per dag
  Met gezinslast

  53,99 EUR

  Alleenstaande

  41,19 EUR

  Samenwonende

   33,13 EUR

  Bron: RIZIV

  Bedragen geldig sinds 1/4/2013

  Zoals u kunt vaststellen zijn de uitkeringen beperkt, waardoor uw inkomen in geval van een langere arbeidsongeschiktheid een vrije val zal maken.

  Bescherm uzelf en uw gezin

  Daarom doet u er goed aan om uzelf en uw gezin te behoeden voor financiële problemen als u plots arbeidsongeschikt zou worden. Een verzekering Gewaarborgd Inkomen zorgt ervoor dat u, in geval van arbeidsongeschiktheid, een rente uitgekeerd krijgt die uw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert.

  • Bent u tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een rente in verhouding met uw graad van arbeidsongeschiktheid.
  • Bent u 67 % arbeidsongeschikt of meer, dan krijgt u de volledige rente uitgekeerd.

  U kunt dit product afzonderlijk aankopen of deze waarborg nemen binnen een individuele levensverzekering. De voorwaarden zijn meestal identiek.

  Premiebepaling

  De premie voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen wordt op basis van een aantal criteria bepaald:

  • Verzekerde rente: u kunt maximaal 80 % van uw inkomen verzekeren.
  • Leeftijd: hoe jonger u bent bij de onderschrijving van de polis, hoe lager de premie.
  • Beroep
  • Gezondheidstoestand en levensstijl
  • De eigenrisicotermijn in de polis: hoe langer deze termijn, hoe lager de premie zal zijn.
  • Soort rente: u kunt kiezen voor een constante rente (die altijd gelijk blijft), een jaarlijks klimmende rente of een jaarlijks klimmende rente tijdens schade.
  • Dekking in geval van enkel ziekte, of in geval van ziekte en ongevallen (enkel privé of alle ongevallen).
  • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid.
  • Eindduur van de dekking: hoe langer de dekking loopt, hoe hoger de premie zal zijn.
  Fiscaal voordelig

  Bent u zelfstandige, dan kunt u de premies voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen volledig aftrekken als beroepskost.

  De uitgekeerde rentes worden belast als vervangingsinkomen.

  Medische formaliteiten

  Afhankelijk van uw leeftijd en de verzekerde rente is het mogelijk dat u een medische vragenlijst moet invullen vóór de onderschrijving van het contract. Ook kan het zijn dat de verzekeraar u vraagt om bij een dokter langs te gaan voor een medisch onderzoek.

  Wachttijd of eigenrisicotermijn

  Doorgaans bevat uw polis Gewaarborgd Inkomen een eigenrisicotermijn. Dat is de periode waarbinnen u geen uitkering krijgt van uw verzekeraar.

  Stel dat uw polis voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand. Dan krijgt u, als u langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, rente vanaf de eerste dag van de tweede maand.

  Bij bepaalde verzekeraars is ook een zogenaamde Engelse vrijstelling van toepassing. In dat geval ontvangt u met terugwerkende kracht een rente vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de eigenrisicotermijn.

  Voorbeeld

  Uw polis bevat een Engelse vrijstelling van 1 of 2 maanden. Als u gedurende 3 maanden arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u vanaf de 3de maand een rente. Ook zal de verzekeraar u met terugwerkende kracht de rente voor de eerste 2 maanden uitkeren.

  Bent u slechts 1 of 2 maanden arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen vergoeding.

  Gevaarlijke hobby’s

  Als u avontuurlijke hobby’s hebt zoals bungeespringen of diepzeeduiken, dan is het belangrijk dat u uw makelaar daarvan op de hoogte brengt. Sommige verzekeraars rekenen hiervoor een bijpremie aan.

  Bescherming van de omzet en de vaste kosten van uw vennootschap

  Naast uw inkomensverlies, hebt u er ook baat bij de continuïteit van uw vennootschap te garanderen tijdens uw afwezigheid door ziekte of ongeval. Daarom kunt u ook de omzet van uw vennootschap of de vaste kosten ervan verzekeren.

  Een arbeidsongeval?

  Hebt u wel een polis Gewaarborgd Inkomen nodig als zelfstandige? Kunt u niet terugvallen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering die u voor uw personeel afgesloten hebt?

  Neen, dat kan niet. De arbeidsongevallenverzekering geldt enkel voor uw werknemers, niet voor uzelf. Wel kunt u bij bepaalde verzekeraars een aanvullende waarborg onderschrijven, zodat u zelf ook verzekerd bent. Houd er wel rekening mee dat een arbeidsongevallenverzekering tussenkomt bij een ongeval maar niet bij een ziekte …

 • Als zelfstandige doet u er goed aan om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Uw wettelijk pensioen zal namelijk niet volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden.

  Er bestaan verschillende interessante oplossingen om in een aanvullend pensioen te voorzien: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en, als u zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap bent, de Individuele Pensioentoezegging.

  Bent u een geconventioneerde arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut, dan kunt u deze oplossingen ook combineren met een Riziv-contract.

  Bovendien kunt u ook kiezen voor het klassieke pensioensparen of langetermijnsparen.

  Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

  Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige oplossing om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt via uw VAPZ minder belastingen en minder sociale bijdragen. Hierdoor recupereert u 22 % van uw premie dankzij de besparing op de sociale bijdragen, en bespaart u langs fiscale weg meteen tot 53,50 % van uw premie! U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

  Gewoon of sociaal VAPZ

  In het kader van een VAPZ hebt u de keuze tussen twee formules:

  • gewoon VAPZ
  • sociaal VAPZ

  De verschillen tussen beide situeren zich in de maximumpremies die u kunt storten en in de aanvullende waarborgen:

  • Bij een gewoon VAPZ kunt u maximaal 8,17 % van uw referentie-inkomen (uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden) storten. Het absolute maximum bedraagt 3027,09 euro voor 2015. Voor een sociaal VAPZ kunt u meer bijdragen: maximaal 9,40 % van uw referentie-inkomen, met als absoluut plafond 3482,82 euro voor 2015.
  • Een gewoon VAPZ voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioen, eventueel aangevuld met een aantal waarborgen. Een sociaal VAPZ doet dat ook, maar biedt daarnaast ook aanvullende waarborgen in het kader van solidariteitsprestaties. Dat kan gaan om een overlijdens- en/of een arbeidsongeschiktheidsdekking.

  Gunstige fiscaliteit

  • Geen premietaks
  • De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:
   • de verworven winstdelingen zijn 100 % belastingvrij;
   • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente;
   • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55 % en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2 %.
  Riziv-contract

  Als u een geconventioneerde arts, tandarts, kinesitherapeut of apotheker bent, dan kunt u een Riziv-tussenkomst ontvangen. Het RIZIV stort die tussenkomst rechtstreeks in het verzekeringscontract, dat sterk lijkt op een sociaal VAPZ.

  Hieronder vindt u de bedragen van de tussenkomsten:

  Artsen (2015*)

  volledig geconventioneerd

  4535 EUR

  deels geconventioneerd

  2200  EUR

  Tandartsen (2014)

  2239,31  EUR

  Kinesitherapeuten (2013) 

  1506,07 EUR

  Apothekers (2013)  100 %

  2789,95 EUR

  * Nog te bevestigen door KB

  U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

  Gunstige fiscaliteit

  De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:

  • de verworven winstdelingen zijn 100 % belastingvrij
  • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente
  • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55 % en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2 %
  Aanvullende waarborgen in VAPZ, RIZIV en IPT

  Naast pensioenopbouw kunt u in het kader van deze producten ook een aantal aanvullende waarborgen onderschrijven:

  • een bijkomende overlijdenswaarborg
  • een arbeidsongeschiktheidsrente
  • een waarborg Premievrijstelling: die zorgt ervoor dat u, zelfs als u arbeidsongeschikt bent en geen financiële ruimte meer hebt om de premies voor uw pensioen te storten, toch verder een aanvullend pensioen blijft opbouwen. De maatschappij neemt die premies dan voor zijn rekening.
  Investeren in vastgoed via uw aanvullend pensioen

  Het is mogelijk om uw pensioenproduct in 2de pijler te gebruiken om een onroerend goed te verwerven, (ver)bouwen, verbeteren of herstellen binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen).

  Zo kunt u een voorschot, dat is een gedeelte van de opgebouwde reserve, opvragen of kunt u ervoor kiezen om op de einddatum van uw contract het opgebouwde pensioenkapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. Uw 2de pijlercontract kan ook dienen als waarborg voor een hypothecair krediet.

 • Een plots overlijden zorgt niet enkel voor heel wat emotioneel leed, maar kan ook leiden tot financiële zorgen. Een goede overlijdensverzekering is dan ook een ideale oplossing om uw nabestaanden daarvoor te behoeden.
  Voor uw personeel

  In de groepsverzekering

  Sluit u voor (een gedeelte van) uw personeel een groepsverzekering af, dan kunt u ervoor kiezen hierin een aanvullende waarborg te voorzien voor als uw werknemer plots zou overlijden.

  Er zijn twee mogelijkheden:

  • De groepsverzekering voorziet geen aparte overlijdenswaarborg: in dat geval ontvangen de opgegeven begunstigden bij overlijden van uw werknemer vóór de einddatum van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal.
  • Uw werknemers genieten een afzonderlijke overlijdensdekking binnen de groepsverzekering: als uw werknemer voortijdig overlijdt, ontvangen de begunstigden een vooraf bepaald kapitaal.

  Bij sommige flexibele groepsverzekeringscontracten, ook wel cafetariaplannen genoemd, kunnen werknemers zelf gedeeltelijk beslissen hoe de premie over de verschillende waarborgen verdeeld wordt. Zo kunnen dertigers tijdelijk kiezen voor een hogere overlijdensdekking en kunnen ze later, als die bescherming minder belangrijk wordt, ervoor kiezen deze dekking te verlagen.

  Voor uzelf

  Heel wat mogelijkheden

  Uiteraard is het ook belangrijk dat uzelf als ondernemer uw nabestaanden financieel beschermt. Wat overlijdensdekkingen aangaat, beschikt u daarbij over verschillende mogelijke oplossingen:

  • Tijdelijke overlijdensverzekering
   U kiest zelf een verzekerd bedrag en bepaalt hoe lang u verzekerd wilt zijn. U kunt alleen uzelf verzekeren, of ook uw andere gezinsleden. Als uzelf of een andere verzekerde in het contract overlijdt vóór de einddatum van de polis, dan ontvangt de begunstigde het verzekerde kapitaal.
   Als u dat wenst, kunt u in de loop van het contract de termijn verlengen of het kapitaal aanpassen.
  • Overlijdensdekking in tak 21-levensverzekering
   Als u een levensverzekering met een gewaarborgd rendement of een kapitaalgarantie onderschrijft (ook wel tak 21-levensverzekering genoemd), dan is het perfect mogelijk om daarin een overlijdensdekking op te nemen. U kunt dan kiezen voor een minimum kapitaal overlijden of voor een vooraf bepaald aanvullend kapitaal dat de begunstigde bij uw overlijden zal ontvangen.
  • Schuldsaldoverzekering
   Wanneer u een krediet afsluit, kunt u de schuldenlast verzekeren via een schuldsaldoverzekering. Als de verzekerde (uzelf, uw partner of beide) overlijdt, dan betaalt de verzekeraar (een gedeelte van) de resterende leninglast af. Op die manier hoeven de nabestaanden zich bij een plots overlijden geen zorgen te maken over de verdere afbetaling van het krediet.

  U kunt de overlijdensverzekeringen in persoonlijke naam afsluiten, waarbij u zelf ook de premies betaalt. Maar u kunt ook de verzekering onderschrijven via uw vennootschap.

  De begunstigden kunnen kiezen voor een uitbetaling onder de vorm van een eenmalig kapitaal of een rente.

  Medische formaliteiten

  Afhankelijk van uw leeftijd bij het begin van de polis, uw gezondheidstoestand en levensstijl en het verzekerde kapitaal bestaat de kans dat er bepaalde medische formaliteiten vervuld moeten worden. Dat kan gaan om het invullen van een eenvoudige medische vragenlijst of een controlebezoek bij een dokter.

  Als u nog vragen hebt, neem dan zeker contact op met ons.

U heeft een vraag of wenst meer info ? Contacteer ons !