051 70 05 57 • info@kantoorhollez.be

SPAREN & BELEGGEN

SPAREN
BELEGGEN
 • Sparen is vandaag nog meer dan vroeger een absolute noodzaak geworden in België. Zo volstaat het wettelijke pensioen lang niet om een comfortabele levensstandaard aan te houden. En vaak is sparen ook nodig om uw (klein)kinderen een duwtje in de rug te geven. Of misschien wilt u nog grootse plannen realiseren.
  Sparen met fiscaal voordeel

  Er bestaan verschillende spaarformules. Sommigen leveren bovendien een fiscaal voordeel op:

  Pensioensparen en langetermijnsparen

  • Gewaarborgd rendement
   • U weet wat uw belegging minimaal oplevert op einddatum.
  • Jaarlijks fiscaal voordeel
   • 30 % op de gestorte premies.
  • Gunstige eindbelasting
   • Op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55ste, wordt een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal[3]. Het kapitaal opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet belast.
  • Bijzonder beschermingsfonds
   • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per maatschappij).
  • Eventuele winstdelingen
   • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
  • Flexibele vermogensoverdracht
   • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
   • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
  • Mogelijke overlijdensdekking
   • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over beide spaarformules. Daarna kunnen we bekijken welke formule het best aansluit bij uw behoeften.

   


  [1] Tak 21

  [2] Tak 21

  [3] Rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen.

  Sparen zonder fiscaal voordeel

  Hebt u alle fiscale voordelen benut, dan blijft het interessant om vrij te sparen:

  • Twee soorten beleggingen:
   • Tak 21: gewaarborgde interestvoet voor elke storting.
   • Tak 23: investering in beleggingsfondsen. Geen gewaarborgde interestvoet, maar een potentieel hoger rendement.
  • U bepaalt het beschermingsniveau dat toegepast wordt (meer beleggen in tak 21 of 23).
  • Een ideale aanvulling op pensioen- en langetermijnsparen.

  Contacteer ons om te bepalen welke spaarformule het best is aangepast aan uw behoeften.

  Sparen voor mijn kinderen of kleinkinderen

  Wilt u uw kinderen of kleinkinderen een mooie start geven? Door voor hen te sparen, kunt u hen helpen bij de financiering van hun eerste grote projecten:

  • Een wagen kopen
  • Studeren
  • Een kot huren
  • Enz.

  Contacteer ons voor meer informatie over dit soort sparen.

  Verschil "pensioenspaarverzekering door verzekeringsmaatschappij" en "pensioenspaarfonds van een bank" ?

  Het belangrijkste verschil zit in het rendement. Een pensioenspaarverzekering biedt een vastrendement. U kent op voorhand het bedrag dat u minimaal ontvangt op einddatum. Een bankdaarentegen biedt een variabel rendement, zonder gewaarborgd eindkapitaal. De stortingen worden belegd in een pensioenfonds dat onderhevig is aan beursschommelingen. Een dergelijk pensioenspaarfonds houdt dus meer risico’s in dan een verzekering.

 • Sparen is vandaag nog meer dan vroeger een absolute noodzaak geworden in België. Zo volstaat het wettelijke pensioen lang niet om een comfortabele levensstandaard aan te houden. En vaak is sparen ook nodig om uw (klein)kinderen een duwtje in de rug te geven. Of misschien wilt u nog grootse plannen realiseren.
  Beleggingen met gewaarborgd rendement

  Bent u op zoek naar een veilige en rendabele oplossing voor uw beleggingen? In dat geval kunt u opteren voor een tak 21-levensverzekering:

  • Gewaarborgde interestvoet
   • U weet wat uw belegging minimaal oplevert op einddatum.
  • Bijzonder Beschermingsfonds
   • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij).
  • Gunstig fiscaal regime
   • Geen belasting op beursverrichtingen.
   • Geen roerende voorheffing, niet op einddatum, niet bij overlijden en ook niet na 8 jaar.
   • Geen financiële correctie na 8 jaar.
   • Premietaks van 2 %.
   • Fiscaal voordeel en matige belasting wanneer het om een contract gaat in het kader van pensioen- of langetermijnsparen.
  • Eventuele winstdelingen
   • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
  • Flexibele vermogensoverdracht
   • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie of aan een derde.
   • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen in de loop van het contract.
  • Mogelijke overlijdensdekking
   • Financiële steun voor uw erfgenamen als u zou overlijden in de loop van het contract.

  U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over deze beleggingsproducten.

  Beleggingen verbonden aan een beleggingsfonds

  De tak 23-levensverzekeringen bieden een potentieel hoger rendement. De verzekeringsmaatschappij belegt uw geld immers in beleggingsfondsen. Wat zijn de voordelen daarvan?

  • Fiscaal regime
   • Geen belasting op beursverrichtingen
   • Geen roerende voorheffing als er geen kapitaalsbescherming is.
  • Ruime waaier aan beleggingsfondsen
   • Aandelen
   • Obligaties
   • Vastgoed
   • Alternatieven
   • Enz.
  • Mogelijke overlijdensdekking
   • Financiële steun voor uw erfgenamen als u zou overlijden in de loop van het contract
  • Keuze van de begunstigde
   • Uw geld kan worden uitbetaald aan een familielid of aan een derde.

  Beleggingsfondsen houden echter ook risico’s in. Daarom stellen bepaalde verzekeringsmaatschappijen u beschermingsmechanismen voor:

  • Systeem van de kapitaalsbescherming
   • Heel wat beleggingsfondsen bieden kapitaalsbescherming. Met dit mechanisme recupereert u op einddatum minstens het bedrag dat u oorspronkelijk belegd hebt (behalve instapkosten en belastingen).
  • Systeem van de verliesbeperker
   • Bestaat in de automatische overdracht van uw vermogen naar een  minder risicovol fonds zodra een bepaald negatief niveau wordt bereikt.
   • Bepaalde opties laten toe om automatisch te herbeleggen en de belegging in de tijd te spreiden.
   • Bepaalde opties maken dat de drempel van de verliesbeperker de positieve evolutie van de waarde van het fonds volgt, om eventuele verliezen nog sneller te beperken.
  • Systeem van de winstbeschermer
   • Bestaat in de automatische overdracht van de winsten naar een minder risicovol fonds  zodra een bepaald niveau wordt bereikt.

  Aarzel niet om ons te contacteren om te bekijken welke beleggingsmogelijkheden het interessantst zijn in uw situatie.

  Verschil "tak 23-verzekering" en een "beleggingsfonds van een bank" ?

  Een beleggingsfonds van een bank onderscheidt zich van een tak 23-verzekering op twee punten, meer bepaald:

  •         Fiscaliteit
  •         Vermogensoverdracht

  Fiscaliteit

  Tak 23-verzekering Bancair fonds
  Roerende voorheffing op de meerwaarde Neen[1] Ja[2]
  Roerende voorheffing op de jaarlijkse coupons / Ja
  Taks op de beursverrichtingen Neen Ja
  Premietaks Ja[3] Neen

   

  Vermogensoverdracht

  In tegenstelling tot  een bancair fonds kunt u in een tak 23-verzekering begunstigden aanduiden. Bovendien kunt u deze in de loop van het contract nog wijzigen.

   


  [1]Behalve in geval van afkoop in de eerste 8 jaar als de verzekering een gewaarborgd rendement biedt

  [2]Op het deel obligaties

  [3]2 %

U heeft een vraag of wenst meer info ? Contacteer ons !